Pyreneese berghond pups ! B-Nest is voor de winter gepland. Wij nemen vanaf nu reserveringen aan voor dit schitterende nestje Helene Faye du domaine de Peyrac . HD A / ED-0 / PL-0 / OCD-0/ Dok Ogen- onderzoek, Karaktertest, DNA alles testen zijn Super, Dortmund winner Romeo du Grand Tendre HD/A1 , PL-0, ED-0, OCD-0, Dok ogenonderzoek, Karaktertest,DNA, KFUH test alles ist super bevonden, Dortm winner, enz..
Helene Faye du Domaine de Peyrac
Kennisquiz
Social networking

Pyreneese berghond

Pyreneese berghond kennisquiz.

Hoeveel weet je over het ras? Test je kennis door de onderstaande quiz te doen. De quiz bestaat uit tien vragen. Klik op het goede antwoord om verder te gaan. Waar komt de Pyr oorspronkelijk vandaan? 1) Rusland 2) Frankrijk 3) Azie In welke landen wordt nog steeds op grote schaal gebruik gemaakt van de Pyr, om alle mogelijke soorten vee te bewaken 1) Rusland en Hongarije 2) Verenigde Staten en Canada 3) Frankrijk en Spanje Welke bewering is niet juist? 1) De Pyreneese berghond is terughoudend, maar voor zijn baas en zijn familie liefdevol en zachtmoedig 2) De Pyr is geschikt voor alleen maar kennelhouding, en hoeft niet zoveel contact met mensen te hebben 3) De Pyreneese berghond is waaks, en kan goed onderscheiden wat goed en kwaad is. Wat is het gemiddelde gewicht van een Pyr pup van 12 maanden? 1) Reuen 35 kilo en teven 30 kilo 2) Reuen 40 kilo en teven 35 kilo 3) Reuen 45 kilo en teven 40 kilo Wat is het gemiddelde schofthoogte. Een tolerantie naar boven van 2 cm is toegestaan voor honden van het perfecte type. Hoogte: 1) Reuen 70 -80 cm en Teven 65-75 cm 2) Reuen 75-85 cm en Teven 70-80 cm 3) Reuen 65-80 cm en Teven 65-75 cm Een pup heeft een consequente´, rechtvaardige opvoeding nodig. Welke bewering is niet juist? 1) de pup veel belonen voor goed gedrag en hem afleiden als het fout gaat. 2) Goedgedrag belonen, slecht gedrag negeren of bestraffen . 3) Tolereer niets van de pup, wat hij als volwassen ook niet mag doen. 4) een pyreneese berghond continue corrigeren Nederlandse Vereniging van Liefhebbers van de Pyreneese Berghond, fokregelement Welke bewering is niet juist? 1) Minimum leeftijd reu: De leeftijd van de reu moet op de dag van de dekking tenminste 24 maanden zijn 2) De dekking van de teef mag niet worden gedaan vóór de dag waarop zij de leeftijd van 24 maanden heeft bereikt. 3) Karaktereisen: zowel de reu alsmede de teefmoeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de rasstandaard zijn beschreven. Op welke minimum leeftijd mogen de pups worden afgeleverd? 1) 8 weken 2) 9 weken 3) 10 weken Welke bewering is niet juist? 1) Ontwormen en enten: de fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder. 2) De fokker draagt zorg voor socialisatie en goede huisvesting van de pup(s) en een goed voedingsschema voor de koper van de pup. 3) de in de Nederlandse Vereniging Liefhebber van Pyreneese berghond NVLPH fokregelement opgenomen regels ontslaan de fokker van zijn eigen verantwoordelijkheden. Patella luxatie De Nederlandse fokker van ouder- c.q. fokdieren moeten een patella luxatie onderzoek ondergaan bij een erkend specialist orthopeed. Ze mogen pas vanaf de leeftijd van 1 jaar worden onderzocht. Van het onderzoek wordt een rapportage opgemaakt. Welke combinatie is niet toegestaan? combinatie: 1) gradatie 0 X gradatie 0 2) gradatie 0 X gradatie 1 3) gradatie 1 X gradatie 1 We vinden het belangrijk dat er gefokt wordt met pyreneese berghonden van een goede kwaliteit. Onze honden worden allemaal getest op HD, ED, OCD, PL, DOK ogenonderzoek, uiterlijk, bewegingen en karaktertest. Onze honden hebben alles glansrijk doorstaan. Ik zie graag een´gezonde` markt en honden met een heerlijk karakter. In mijn filosofie moeten de ouders waarmee gefokt wordt van een hoge kwaliteit zijn. .
LEVEN MET PYRENEESE BERGHONDEN
Helene-Faye

Pyreneese berghond fokker

du domaine de Blanche-Neige
Isodorus Noortje Noortje Noortje. Romeo en Isi Noortje en Romeo
pyreneese berghond fokker, pyreneese berghond pups, pyreneese berghond rasbeschrijving