Pyreneese berghond pups ! B-Nest is voor de winter gepland. Wij nemen vanaf nu reserveringen aan voor dit schitterende nestje Helene Faye du domaine de Peyrac . HD A / ED-0 / PL-0 / OCD-0/ Dok Ogen- onderzoek, Karaktertest, DNA alles testen zijn Super, Dortmund winner Romeo du Grand Tendre HD/A1 , PL-0, ED-0, OCD-0, Dok ogenonderzoek, Karaktertest,DNA, KFUH test alles ist super bevonden, Dortm winner, enz..
Helene Faye du Domaine de Peyrac
Fokbeleid
Social networking

Pyreneese berghond Pups

MAAK GERUST EEN AFSPRAAK U kunt Helene bezoeken en u overtuigen van haar schoonheid en bovenal vriendelijk karakter. Als u een pup van ons wilt, wacht niet te lang om contact met ons op te nemen. Als u vragen heeft over de aankoop, voeding, verzorging, opvoeding, karakter, etc van de pyreneese berghond . Willen wij u hierin graag begeleiden. email: info@pyreneese- berghond-du-domaine-de- blanche-neige.com

Fokker du Domaine de Blanche-Neige

Fokbeleid ! Onze idealisme en passie voor de pyreneese berghond.

Ons motto!! Uitstekende kwaliteit pyreneese berghond als basis. We vinden het belangrijk om te beginnen met een beperkt aantal Pyrs van goede kwaliteit. Helene is door de molen gehaald. Ze is getest op HD, ED, OCD, PL, DOK ogenonderzoek, uiterlijk, bewegingen en karaktertest. Ze heeft alles glansrijk doorstaan. Ik zie graag een ´gezonde` markt . De kans om Pyrs te fokken van een hoge kwaliteit is in mijn filosofie groter als de voorouders van A kwaliteit zijn. Uiteraard speelt uiterlijk en karakter bij ons ook een grote rol. Eigenlijk vind ik het karakter het belangrijkste . We zoeken ouderdieren met een uniek karakter. . In mijn denkwijze is als het basismateriaal goed is en deze cyclus blijft zich herhalen alleen dan pas kan er ´een gezonde markt`ontstaan. Een startende fokker moet in eerste instantie een A-kwaliteit teef zoeken met een uiterlijk waar hij verliefd op is. De teef moet geschikt zijn voor de fokkerij en gestaafd worden aan hoge eisen. Hierna kun je na het opstellen van doelen, eisen, etc, de zoektocht starten naar een juiste huwelijkskandidaat. Ons idealisme is om er een perfecte reu bij te vinden. Op zoek naar de ware. Ik heb eerst een database gemaakt en de stamboom uitgewerkt over 5 generaties. De punten die voor verbetering in aanmerking komen en de sterke punten van Helene heb ik in de database uitgewerkt. Waar vind je de juiste reu? U begrijpt dat een geschikte reu niet vlak om de hoek woont. Het huidige aanbod is veel te beperkt. Naast de nationale zoektocht , ben ik me vervolgens meer Europees gaan oriënteren. Ik heb
een aantal eisen opgesteld en de doelen uitgewerkt. Om te beginnen moet de reu voldoen aan een aantal gestelde gezondheidstesten van de pyreneese berghond vereniging (Klub Für Ungarische Hirtenhunde) en heb ik eisen gesteld aan het karakter. In het buitenland worden andere voorwaarden gesteld. De K.F.U.H. verbindt een aantal voorwaarden aan een buitenlandse reu. Zie fokreglement : http://www.kfuh.de/de/zucht/kfuh-zucht-ordnung.php Een buitenlandse reu mag eenmalig b.v. voor een ogenonderzoek een vrijstelling krijgen. De score op andere punten moet dan in orde zijn. Maximaal kun je 2 vrijstellingen krijgen. Wat ik verwacht van een fokker is bovenal: eerlijkheid. De vrijstellingsmethode bekeken door ´de bril´van het woonland van de reu. Hierbij komt het begrip vertrouwen om de hoek kijken. Informatie die de pyreneese berghond fokker je verschaft. Ik verwacht van een fokker bovenal transparantie en eerlijkheid. Het gaat bij het kiezen van een buitenlandse reu om wederzijds vertrouwen. Hiermee hou je rekening bij het opstellen van de eisen en het doel wat je wilt realiseren. Een van de doelen was om de aspecten waarin onze teef minder sterk in is te verbeteren en om haar sterke punten te consolideren. Hierbij hebben we ook nog een pyreneese berghond pup met een bepaald uiterlijk voor ogen. En de moeilijkste opgaven de reu moet niet al te verwant zijn met onze teef. De reu mocht ook niet te jong en te oud zijn. U begrijpt zo´n reu is niet de buurhond. Het heeft heel veel voorbereiding gekost. In eerste instantie onze netwerken ingeschakeld. Helaas heeft dit niet het gewenste resultaat opgeleverd. Internet is gelukkig een handig hulpmiddel. Na een uitgebreide zoektocht en meerdere contacten zag ik achter de wolken de zon schijnen. We hadden een reu gevonden met de kwaliteit van ons ideaal plaatje. De reu compenseerde de minder sterke punten en waarborgde de sterke punten van onze Helene. Uit de informatie bleek dat hij ook een heel goed karakter had en de fokker was bereid om aan alle eisen betreffende de gezondheid te voldoen. Utopia! Ik had de eerste 3 generaties al nagetrokken en gespeurd naar de kenmerken van de voorouders en familie van de reu. De reu had alle kwaliteiten die wij zochten en uit de ingewonnen informatie bleek hij ook nog een sterke vererver te zijn. Stamboom Met de stamboom uitgewerkt van de reu en mijn teef tot de 5 generatie kon ik roepen UTOPIA!!! Er was sprake van een outcross in de stamboom. Er stond namelijk bij de reu geen enkele naam die ook voorkomt in die van Helene. Dat betekent dus dat de ouderdieren - althans binnen vijf generaties - geen familie van elkaar zijn. De ouderdieren zitten dan genetisch ook verschillend in elkaar. Ik vond dit gewenst omdat ik hierdoor als startende fokker een verruiming van de mogelijkheden opende en daardoor een uitgebreidere keuze in de vervolg fok creëerde. Alles past binnen mijn plan. Ik ben nu bezig om alle gegevens van de pyreneese berghond zoveel mogelijk in kaart te brengen. Alles is geautomatiseerd op dit terrein, zelfs zo dat ik voor een of meer punten die van belang zijn kan aangeven of pups uit een bepaalde combinatie de kans lopen daarin beter of slechter te scoren dan het gemiddelde in het ras. Fokwaarde - schatting heet dat. Voor mij is het een fantastisch hulpmiddel. Maar ook de ‘ouderwetse' aanpak is zeer waardevol: bij elke vereniging lopen mensen rond die het ras uit eigen langjarige ervaring grondig kennen. Onder hen zijn er een heleboel die graag bereid zijn om hun kennis te delen. Ik verwerk ook deze gegevens in de database. Een auto bijhalen is makkelijker dan er daadwerkelijk voorbij gaan. Zegt Olav Mol! Ik hoop met het creëren van de database en alle kennis te delen met zoveel mogelijk pyreneeseberghond fokkers dat we de auto voorbij kunnen gaan. Volgende doel voor `du Domaine de blanche-Neige´ in goed fokbeleid is: samenwerken met andere fokkers en rasverenigingen om zodoende door alle kennis te delen en te verwerken in de database een bijdrage te leveren aan een ´gezonde` markt. Het blijkt bijna niet mogelijk te zijn. Ik vind het jammer dat er in de fokkerswereld zo weinig wordt samengewerkt . Op een enkeling na. We blijven het proberen. Inmiddels zijn we ook lid van de KFUH en de VDH. Hier staat het fokken van gezonde pyreneese berghond op nummer 1.

Verantwoordelijk fokbeleid

Pyreneese berghond pup kopen.

Verantwoordelijk fokbeleid Als u op zoek bent naar een pup om het gezin compleet te maken kunt u het best bij een verantwoordelijke fokker kopen. Laat u daarom heel goed informeren. Raadpleeg meerdere fokkers. Zo moet de fokker een ‘eerlijk product’ fokken waarbij gezondheid, welzijn en gedrag leidend zijn en moet de liefhebber zich goed laten voorlichten en weten waar op te letten alvorens een pup aan te schaffen. Wij zijn aangesloten bij de Klub Für Ungarische Hirtenhunde met zijn strenge regels. Een stamboom afgegeven door de K.F.U.H. is een soort ´keurmerk`. De rashonden liggen tegenwoordig onder het vuur. De Raad van Beheer staat voor gezonde en sociale(ras) honden met een goed welzijn. Dat betekent dat gezondheid, welzijn en sociaal gedrag van (ras)honden voorop staan. Als deze aspecten geborgd zijn, kan worden gestuurd op andere aspecten die met het fokken, aanschaffen en houden van o.a. de Pyreneese berghond en alle andere rassen te maken hebben. Er zijn grote verschillen in Europa. De rasvereniging in Nederland stelt alleen een Heupdysplasie (HD) en Patella (PL) onderzoek verplicht. Er is veel meer. Karakter, welzijn, gedrag etc….Het fok doel van de rasverenigingen moet gericht zijn op het minimaliseren van erfelijke aandoeningen en gezondheid, gedrag en welzijn moet hoog in het vaandel staan. Daarom is het zo belangrijk dat een rasvereniging alle verhoogde risico´s op ernstige aandoeningen bij het fokken probeert uit te sluiten. Een rasvereniging mag in mijn ogen zelfs niet eens 0,01% risico nemen. Als er aanwijzingen zijn op een verhoogd risico dan dient in mijn optiek een vereniging direct zijn verantwoording hierin te nemen. Een vereniging dient alle risico´s uit te sluiten. De toekomstige kopers moeten honderd procent vertrouwen hebben en erop van aan kunnen dat er alles aan wordt gedaan om gezonde honden te fokken. Waarom zijn wij aangesloten bij de Klub Für Ungarische Hirtenhunde? Uitgangspunt van de K.F.U.H. is dat gezondheid, gedrag en welzijn belangrijker wordt gevonden . Ik sluit mij hier geheel bij aan. Als de Klub Für Ungarische Hirtenhunde een stamboom afgeeft, is de kans groter dat de nieuwe eigenaar is verzekerd dat zijn hond goed past in zijn nieuwe omgeving, geen abnormaal gedrag vertoont, trainbaar en alert is. En de Pyreneese Berghond kan goed in een groep (mensen, honden) functioneren. De ouderdieren worden apart door een dierenarts, karakterdeskundigen en rasdeskundige van de K.F.U.H getest. Een fokker moet ook eerst een test doen om überhaupt erkend te worden door de K.F.U.H. De fokkers wordt ook jaarlijks geadviseert scholing te volgen op het gebied van gezondheid, gedrag en welzijn van het ras. De stambomen worden verzorgt door de “VDH” maar worden gewaarborgd door de Klub Für Ungarische Hirtenhunde. De stamboom geeft een duidelijk inzicht in de inspanning van de fokker om tot gezonde(re) en sociale honden te komen. Een Pyr in Duitsland is een eerlijk en duurzaam gefokt dier met veel aandacht voor gedrag, gezondheid en welzijn van ouderdieren en pups. De K.F.U.H. stelt het onderzoek op, Elleboogdysplasie (ED), Heupdysplasie (HD), De patella (knieschijf) (PL) ook geröntgend. ECVO-oogonderzoek, OCD (Osteochondritis dissecans), DNA, Karakter, Welzijn en uiterlijk verplicht is gesteld. De KFUH heeft een aparte kliniek die alle röntgen beelden en onderzoeken ook nog eens apart beoordelen. Hierbij wordt ook erfelijke aandoeningen apart gescreend. In Duitsland wordt niet meer gefokt als het risico op gezondheids-, gedrags- en welzijnsproblemen te groot is of als de dieren niet meer zelfstandig en natuurlijk kunnen functioneren. Een stamboom afgegeven door de K.F.U.H. is een soort ´keurmerk`. Uiteraard is niet alles uit te sluiten. Wij voelen ons zeer vereerd om als fokker aangesloten te mogen zijn bij de Klub Für Ungarische Hirtenhunde. Inmiddels zijn we een wel geacceteerde Mitglieder van de Klub! Kennis: Zoals al eerder aangegeven we zijn besmet met het “virus” dat de pyreneese berghond heet. We hebben heel veel contacten met buitenlandse fokkers. Ze beschikken heel veel kennis over de bloedlijnen, de geschiednis van de honden. Heel veel ervaring hebben ze opgedaan met 10 tallen jaren fokken. We hebben de afgelopen ook heel veel fokkers in het buitenland bezocht om onze kennis te verbreden. We blijven elke dag informatie vergaren en leren erbij. De wetenschap blijft evolueren. Visie: U begrijpt dat alleen kennis niet genoeg is. Het is belangrijk dat je een visie hebt. Mijn passie is om gezonde en sociale honden te fokken. Hierbij is de blauwdruk voor mij de rassenstandaard. Ik vind namelijk dat fokken een soort van kunst is. Hoe kan ik zo gezondmogelijke pyrs fokken met een prachtig karakter en zo dicht mogelijk bij de rassenstandaard. Daarom heb je als fokker een visie nodig. Fokker du domaine de Blanche- Neige is continue op zoek naar het juiste balans tussen de gezondheid , karakter en het uiterlijk. Ik vind dat deze 3 belangrijke elementen in evenwicht moeten zijn. Hierbij is de populatie in nederland heel klein. In Frankrijk, is de populatie veel groter. We vinden dat je de hele wereld moet gebruiken om de genenpoel zo groot mogelijk te houden. In ieder geval Europa. We leggen de lat heel erg hoog Genenpoel. We vinden het heel belangrijk dat ons ras gezond blijft. Het is in onze visie onmogelijk dat we allemaal in dezelfde vijver vissen. Zoals al gemeld de erfelijke eigenschappen zijn in de genen vastgelegd. Zowel de reu als de teef hebben een allel. De genen bestaan dus uit twee allelen. Wanneer deze twee allelen totaal verschillend zijn spreekt men van heterozygoot en als de allelen identiek zijn spreekt men van homozygoot. De verzamelingen van de genen van de gehele populatie van de pyreneese berghonden noemt men de genenpoel. Wanneer er nooit een ander ras wordt toegevoegd en er dus nooit nieuwe genen bijkomen spreekt men dat de populatie gesloten is. U begrijpt als er gefokt wordt met de pyrs en er geen vers bloed komt dat de frequentie waarin een bepaald allel voorkomt ook zou gaan toenemen. Hierbij moet ik aangeven dat het aantal verschillende genen hetzelde blijft. Wanneer ik door selectie pyreneese berghonden uitsluit omdat ze bijvoorbeeld een patella of een overgangswervel hebben dan verdwijnen deze allelen . Hierdoor ontstaat een verles aan genen in het ras en daardoor wordt de genenpoel kleiner. Er zijn heel veel fokkers die zeggen dat je de genenpoel zo groot mogelijk moet houden en fokken vervolgens om de hoek omdat het lekker dichtbij is en /of ze met de andere fokker bevriend zijn. Tevens willen ze allemaal de kampioen gebruiken. In mijn visie is het beter dat je zieke honden waarvan je weet dat ze een slechte eigenschap hebben uitsluit . Wanneer de fokker afreist door heel europa en ze niet allemaal dezelde hond gebruiken kunnen ze op deze manier ook de genenpoel vergroten. Ik vind dit een veel betere oplossing. Zodra ik weet dat er een slechte eigenschap is zou ik deze allel uitsluiten en neem dus 0,0 % risiko behalve als je er voor 100% vanuit kan gaan dat er bij de keuze van de reu dit allel er in minimaal 5 generaties niet in is voorgekomen. Het heeft ook voordelen als u over de kennis beschikt of er in in de lijnen prima kwalitiet pyreneese berghonden voorkomen. U kunt ze dan terug laten komen in de fok. We proberen ook zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Meer informatie volgt
LEVEN MET PYRENEESE BERGHONDEN

Pyreneese berghond fokker

du domaine de Blanche-Neige
Helene Faye du domaine de peyrac
pyreneese berghond fokker, pyreneese berghond pups, pyreneese berghond rasbeschrijving